VOOR OPTIMALE BALANS IN JE LIJF
link to LinkedIn

Principes van de osteopathie

De osteopathie is ontwikkeld door Andrew Taylor Still (1828-1917). Als arts heeft hij na jarenlang studie en onderzoek een aantal grondprincipes ontwikkeld die nog steeds gelden voor iedere osteopaat.

  • Het principe dat alle weefsels moeten kunnen bewegen. Verlies van beweging leidt tot functieverlies en klachten.
  • Het principe van de voeding en zuivering. Alle weefsels hebben voeding nodig en moeten hun afvalstoffen kwijt kunnen. Verstoring van dit principe leidt tot ziekte.
...de osteopaat behandelt geen ziekte maar zoekt de aanwezige gezondheid in het lichaam en versterkt deze...
  • Het holistische principe dat de mens één geheel is en dat alle afzonderlijke delen (systemen) elkaar beïnvloeden.
  • Het principe van het zelfgenezende vermogen van het lichaam. De osteopaat behandelt geen ziekte maar helpt bewegingsstoornissen op te lossen, die het zelfgenezende vermogen van het lichaam weer helpt herstellen.
  • Het principe van de wederkerigheid van de functie en de structuur van lichaamsweefsel. Functieverandering leidt tot structuurverandering en omgedraaid. Bewegingsverlies leidt tot functieverlies en daarmee tot structurele veranderingen van lichaamsweefsel.

HomeWie zijn weDe Osteopatennaar begin pagina
T 0031 (0)43 321 73 1-8